Fenomén terorismus: česká perspektiva

  • Ondřej Filipec
2017 | Univerzita Palackého v Olomouci
Edition: 1
Pages: 256
ISBN: 978-80-244-5040-7

Terorismus představuje významnou hrozbu národní i mezinárodní bezpečnosti a již několik let se stává velice diskutovaným tématem také v České republice. Tato publikace přináší hlubší vhled do problematiky terorismu v jeho rozmanitých dimenzích, které jsou obohaceny o rozhovory s českými odborníky. Publikace je dělena na dvě části. První část přináší teoretický pohled na vymezení terorismu, mezinárodní i národní dějiny fenoménu, motivace teroristů, psychologii terorismu, organizační aspekty terorismu a oblast boje proti terorismu na úrovni národní, evropské i globální. Druhá část obsahuje rozhovory s uznávanými českými odborníky. Přináší tak skutečně multidisciplinární náhled na problematiku v českém kontextu, ať již jde o evropskou spolupráci, kybernetickou bezpečnost, politickou dimenzi terorismu, terorismus a možné zneužiti zbraní hromadného ničení, psychologii terorismu, dění na Blízkém východě nebo mezinárodní právo v boji proti terorismu.