Otevírání Íránu a jeho význam pro energetickou bezpečnost EU

  • Lukáš Lukáš a kol.
2017 | Ústav mezinárodních vztahů
Vydání: 1
ISBN: 978-80-87558-31-7

Uzavření tzv. jaderné dohody s Teheránem otevírá Íránu cestu zpět na světové energetické trhy, ze kterých byl do značné míry ostrakizován. V tomto ohledu by se Írán mohl jevit jako výhodný partner pro Evropskou unii, jenž by pomohl snížit evropskou závislost na Rusku. Pro zhodnocení potenciálu energetické spolupráce mezi EU a Íránem monografie analyzuje vnější dimenzi energeticko-bezpečnostních vztahů EU vůči Iránu prostřednictvím konceptu aktérství a rovněž samotný potenciál íránského energetického sektoru. I přes zrušení sankcí a zjevnou ochotu jak Teheránu, tak i Bruselu a většiny členských států EU (včetně České republiky) navázat užší spolupráci stále existuje řada výzev a překážek, jež ji mohou negativně ovlivnit. Jde nejen o nedostatečné financování íránského energetického sektoru, ale i pokračující politickou nestabilitu v regionu, což může Teherán nakonec přimět hledat jiné – nezápadní – partnery.
Obrázek obálky