https://mv.iir.cz/issue/feed Czech Journal of International Relations 2019-03-25T17:37:32+01:00 Mgr. Tomáš Dopita, Ph.D. dopita@iir.cz Open Journal Systems <p style="margin: 0px;"><strong><em><span style="margin: 0px; font-family: 'Calibri',sans-serif; font-size: 11.5pt;">Mezinárodní vztahy</span></em></strong><strong><span style="margin: 0px; font-family: 'Calibri',sans-serif; font-size: 11.5pt;">&nbsp;</span></strong><em><strong><span style="margin: 0px; font-family: 'Calibri',sans-serif; font-size: 11.5pt;">/ Czech Journal of International Relations</span></strong></em><span style="margin: 0px; font-family: 'Calibri',sans-serif; font-size: 11.5pt;"> is a peer-reviewed academic journal that publishes original research articles in the field of international relations. Our quarterly also invites contributions from other fields of social sciences that deal with international issues. Founded in 1966, our journal became the flagship of Czech IR and it now aims to strengthen the Czech voice in the global academic arena and provide excellent international researchers access to our readership in the Czech Republic and other countries. It invites contributions in English, Czech, and Slovak.</span></p> https://mv.iir.cz/article/view/1592 Foreign Policy Analysis: Conceptualizing Temporality and Otherness in the Role Theory 2019-03-25T17:37:30+01:00 Vít Beneš <p>Role theory, which is based on the symbolic interactionism of George H. Mead, is increasingly used in foreign policy analysis. The goal of this paper is twofold. Firstly, the text expands the conceptual framework of role theory by incorporating the arguments of Mead’s theory of time. We argue that national roles have not only the relational dimension (the constitution of roles vis-a-vis others), but also the temporal dimension. Based on the theory of time, we conceptualize this temporal dimension by introducing the concepts of historical self and historical other. Secondly, the article attempts to incorporate in role theory the arguments of poststructuralism concerning the meaning of otherness and the defining of one another for the formation of identity. In this view, the symbolic-interactionist process of “taking the role of the other” and poststructuralist “negative othering” can be perceived as two extremes on the continuum of modalities of the constitutive relationship between self and the other.</p> 2019-03-01T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://mv.iir.cz/article/view/1588 Degressive Representation in the European Parliament: the Union Law vs. Reality 2019-03-25T17:37:30+01:00 Jakub Charvát <p>The paper presents a diachronic analysis of the apportionment of seats in the European Parliament from its foundation to the present and the upcoming European elections. Its goal is to quantify the degressive proportionality principle to answer whether there has been a degressive representation in the European Parliament. The analysis employs statistical tools commonly used for measuring electoral disproportionality; at the individual level, both the value of a vote (the average number of votes per mandate) and the advantage ratio (the rate of over-/under-representation of each Member State) are measured, while at the aggregate level, the level of malapportionment is measured (with the help of the adaptation of the Distortion Index). The paper concludes that there has been no degression in representation in the European Parliament since 2004, while a degression in representation had been achieved before the 2004 elections. However, the re-apportionment of seats for the upcoming elections due to Brexit brought the apportionment of seats closer to the degressive proportionality principle although there is an exception to the rule which is mainly caused by the fact that there has been an informal agreement that no Member State will have fewer representatives in the European Parliament than it had in the 2014 European elections.</p> 2019-03-01T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://mv.iir.cz/article/view/1594 Democracy and Social Conflict in Burma 2019-03-25T17:37:29+01:00 Michal Kouřil <p>This article aims to evaluate the implications of the general elections in Burma in 2015 for the ongoing armed conflicts in this country. The article is conceptually based on Edward Azar’s theory of protracted social conflict. This theory was chosen because ethnic armed organizations in Burma have always emphasized needs such as securing their own identity, security, and the possibility of political participation, which are the main tenets of Azar’s theory. For the purposes of this article, a series of field studies in selected locations was carried out in the years 2016–2017. This research has complemented some of the previous findings of a number of authors who have dealt with the region and has shown that the main obstacle to settling the conflict is the current Burmese constitution, which was issued in 2008 by the former military government at the end of its reign.</p> 2019-03-01T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://mv.iir.cz/article/view/1578 Miniatura arabského jara: Revoluce, kontrarevoluce a sektářství v Bahrajnu 2019-03-25T17:37:31+01:00 Karel Černý <p>Mitchell Belfer: Smal State, Dangerous Region: A Strategic Assessment of Bahrain. 1. vydání. Frankfurt: Peter Lang, 2014, 412 stran, ISBN 978-363-164-639-7.</p> <p>Toby Matthiesen: Sectarian Gulf: Bahrain, Saudi Arabia, and the Arab Spring that wasn’t. 1. vydání. Stanford: Stanford University Press, 2016, 198 stran, ISBN 978-0-8047-8573-0.</p> <p>Miloš Mendel: Arabské jaro: Historické a kulturní pozadí událostí na Blízkém východě. 1. vydání. Praha: Academia, 2015, 349 stran, ISBN 978-80-200-2474-9.</p> 2019-03-01T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://mv.iir.cz/article/view/1574 Paul Collier: Exodus. Jak migrace mění náš svět. 2019-03-25T17:37:32+01:00 Lucie Macková <p>Migrace je jednou z nejnaléhavějších a nejkontroverznějších otázek naší doby – vehementně diskutovaná, prodchnutá ideologií, hluboce rozdělující. Komu by mělo být dovoleno migrovat a komu ne? Jaké jsou argumenty pro a proti omezování počtu imigrantů? Paul Collier, renomovaný ekonom a autor bestseleru Miliarda nejchudších, v této knize jasně a výstižně vykládá, jaké dopady má migrace na společnost, a k čemu by vedla neomezená migrace. Na základě vlastního výzkumu i výsledků výzkumů dalších odborníků autor vysvětluje problém migrace ze tří perspektiv – z perspektivy migrantů samotných, dále těch, kteří zůstávají ve své vlasti a nakonec z perspektivy obyvatel zemí, které migranty přijímají. Imigrace je jednoduchou ekonomickou rovnicí, ale její dopady jsou složité. Exodus potvrzuje, jak zásadní bude migrační politika ve světě, a zároveň navrhuje řešení, která by pomohla zrychlující se migraci zvládnout.</p> 2019-03-01T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://mv.iir.cz/article/view/1576 Daniele Ganser: Nezákonné války: Jak země NATO sabotují OSN: Kronika doby od Kuby po Sýrii. 2019-03-25T17:37:32+01:00 Michaela Ducháčková <p>Kniha se zaměřuje na aktivity NATO, které jsou zcela v rozporu s původním zaměřením Charty OSN z roku 1945, podle níž válku smí vést pouze země, která je napadena, a válka proti nějakému státu smí být vedena pouze s mandátem OSN. Již přes 70 let jsou vedeny války, které tento mandát vůbec nemají, jsou tedy nezákonné, jsou zločinem proti lidskosti, agresí prosazovanou zájmy určitých mocenských skupin. Ganser neúprosně odhaluje vlastní pozadí těchto chtěných eskalací konfliktů.</p> 2019-03-01T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://mv.iir.cz/article/view/1575 Karel Řehka: Informační válka. 2019-03-25T17:37:26+01:00 Jakub Harašta <p>Jak jsou využívány nové informační technologie v novodobých válkách a lokálních konfliktech? Jak byla vedena válka v Perském zálivu, na Balkáně nebo na Krymu? A jakým směrem se bude vedení konfliktů vyvíjet? V historii válek hrály informace pro jejich vedení důležitou roli a lze nalézt bezpočet příkladů využití informací k podpoře válečného úsilí. Nikdy v minulosti neměl člověk tak efektivní nástroje komunikace, nikdy předtím však také nebyl v informačním prostředí tak zranitelný. Informace a působení na ně, jejich prostřednictvím či v jejich prostředí se pro vedení válek a vojenských operací staly rozhodující. Problematika informačního působení ve válce není sama o sobě novým fenoménem. Autor ji zasazuje do širšího rámce vedení války a jeho vývoje. K tomu využívá příklady z historických pramenů a koncepce tří civilizačních vln a čtyř generací moderního válečnictví. Na popisu vývoje prostředí je také naznačen možný charakter války v budoucnosti. Zachycuje informační prostředí, propagandu a její vývoj, strategickou komunikaci, informační operace i válku v kybernetickém prostoru. Vzhledem k aktuálnosti ruského informačního působení vůči České republice a jejím spojencům je pro českého čtenáře v samostatné kapitole podrobněji popsán přístup Ruské federace k vedení informační války. Kniha generála Řehky srozumitelným způsobem vysvětluje vedení války v informačním prostředí a čtenáři pomáhá vytvořit si základní představu o specifikách války v informačním věku. Cílem je přispět ke společenské diskusi a vzdělávání v otázkách bezpečnosti a obrany</p> 2019-03-19T22:31:52+01:00 ##submission.copyrightStatement##