Mezinárodní vztahy https://mv.iir.cz/ <p><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: &amp;quot; noto sans&amp;quot;,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><strong><em><span style="margin: 0px;" lang="CS"><span style="font-family: calibri;">Mezinárodní vztahy / Czech Journal of International Relations</span></span></em></strong></span><em><strong>&nbsp;</strong></em>jsou recenzovaný vědecký časopis pro odbornou veřejnost, který publikuje původní výsledky výzkumu v oboru mezinárodní vztahy, ale i v evropských studiích, mezinárodní bezpečnosti, analýze zahraniční politiky, rozvojových studiích a dalších příbuzných oblastech. Čtvrtletník Mezinárodní vztahy na svých stránkách zveřejňuje teoreticky informované empirické analýzy, teoretické a metodologické příspěvky v oboru mezinárodní vztahy i recenze hlavních děl v těchto oblastech. Časopis vydává již od roku 1966 Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i., rukopisy usilující o publikaci v časopise prochází nezávislým oboustranně anonymním recenzním řízením. Časopis publikuje články v češtině, slovenštině a angličtině.</p> cs-CZ <p>Díla publikovaná v&nbsp;časopise <strong><em>Mezinárodní vztahy / Czech Journal of International Relations</em></strong> podléhají licenci <em><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/">Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0</a>.</em> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> dopita@iir.cz (Mgr. Tomáš Dopita, Ph.D.) postmaster_mv@iir.cz (Ing. Vít Beneš, Ph.D.) Po, 29 led 2018 00:28:36 +0100 OJS 3.1.0.0 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Diskurz egyptské Revoluce 25. ledna: Perspektiva facebookové generace https://mv.iir.cz/article/view/1516 <p>Kvalitativní empirická studie se zabývá analýzou egyptského revolučního diskurzu, který během revoluce vznikal na Twitteru. Twitterové výpovědi byly analyzovány s pomocí metody zakotvené teorie. Identifikováno bylo celkem devět obecných kategorií (pan-arabismus, nacionalismus, historická mise, revoluční občanská společnost, jednota či inkluzivita, obava z odcizení revolucionářů, morální nadřazenost, prezidenta jako obětní beránek, nejistota), vztahy mezi nimi a nakonec byly navrženy i nejobecnější zastřešující kategorie diskurzu v podobě sekulárního nacionalismu a důstojnosti, resp. zplnomocnění (empowerment). Motivace pro riskantní revoluční jednání a ochota přinést oběť tak vycházela z rámování jednání do obecného narativu sekulárního nacionalismu a důstojnosti (zplnomocnění), nikoliv do narativu politického islámu. Tyto dva zastřešující narativy daly jednání revolucionářů smysl a umožnily, že se nepravděpodobné jednání stalo pravděpodobným. Zároveň spíše než propracovanou a uzavřenou ideologii narativy reprezentují kulturu odporu, jejíž klíčové elementy vykazují kontinuitu s oficiálními režimními diskurzy (sekulární nacionalismus a koncept občanství). Ty však revolucionáři použily opozičním způsobem, když je využili proti režimu – k jeho delegitimizaci a k mobilizaci jeho odpůrců.</p> Karel Černý ##submission.copyrightStatement## https://mv.iir.cz/article/view/1516 So, 27 led 2018 00:00:00 +0100 Analýza aktivit elektronického džihádu v prostoru sociálních médií https://mv.iir.cz/article/view/1517 <p>Předkládaný text nabízí analýzu praktického působení elektronického džihádu skrze twitterovou aktivitu somálské džihádisticko-salafistické skupiny Harakat al-Šabáb al-Mudžáhidín. Studie se opírá o poststrukturalistické chápání temporality, která se ve virtuálně akcelerovaném prostředí stává klíčovým zdrojem moci. Po představení teoretického argumentu soustředícího se na usouvztažnění problému temporality a mezinárodního uspořádání, včetně implikací plynoucích ze zásadní kvalitativní proměny tohoto vztahu, se text zaměří na analýzu revizionistického diskurzu šířeného konkrétními nesystémovými aktéry. Cílem článku je naznačit analytický potenciál specifické metodiky sběru dat z prostředí sociálních sítí a představit jednu z možností jejich interpretace. V kontextu metodologické inspirace je tato v textu realizována prostřednictvím specifických výrazových prostředků, které vhodně spojují metodologická východiska interpretací revizionistického diskurzu o světovém řádu. Provedená analýza v kontextu konkrétní teroristické kampaně ilustruje virtuálním prostorem akcelerovanou revisionistickou dynamiku narušující normativní základ vestfálského uspořádání.</p> Vít Střítecký, Petr Špelda ##submission.copyrightStatement## https://mv.iir.cz/article/view/1517 So, 27 led 2018 00:00:00 +0100 Vytváření čínského snu: Proměna čínské politické modernity a zahraniční politiky https://mv.iir.cz/article/view/1518 <p>Text se věnuje tomu, jak slogan Čínského snu prezidenta Čínské lidové republiky Si Ťin-pchinga a politika rozvíjení tohoto sloganu proměňují (zahraniční) politiku a nastavení moderního politického projektu Číny. K tomuto využívá pragmatickou teorii sociálního vývoje doplněnou o perspektivu literatury o mnohonásobných modernitách. Je analyzováno, jak politika Čínského snu vede k vytvoření nových zásadní projektů, jakými jsou zejm. Nová hedvábná cesta, ale i další. V článku je argumentováno a ukázáno, že se Čínský sen odvíjí od kombinace normativního znepokojení a mocenských aspirací, které prostupují i následným rozvojem politiky Čínského a jsou přetvářeny do vzájemně propojených starých i nových myšlenek, konceptů a projektů. Politika čínského snu tedy není založena na vývoji teorie a praxe (zahraniční) politiky de novo, ale spíše na kreativním propojení mezi starými (v čínské politice dobře známými) a novými prvky.</p> Aleš Karmazin ##submission.copyrightStatement## https://mv.iir.cz/article/view/1518 So, 27 led 2018 00:00:00 +0100 Miroslav Hroch: Hledání souvislostí: Eseje z komparativních dějin Evropy https://mv.iir.cz/article/view/1524 <p>Miroslav Hroch: Hledání souvislostí: Eseje z komparativních dějin Evropy. 1. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství, 2016, 339 stran, ISBN 978-80-7419-232-6.</p> Ondřej Svoboda ##submission.copyrightStatement## https://mv.iir.cz/article/view/1524 So, 27 led 2018 00:00:00 +0100 Karine Tournier-Sol, Chris Gifford (eds.): The UK Challenge to Europeanization: The Persistence of British Euroscepticism https://mv.iir.cz/article/view/1523 <p>Karine Tournier-Sol, Chris Gifford (eds.): The UK Challenge to Europeanization: The Persistence of British Euroscepticism. 1st Edition. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015, 259 s., ISBN-10: 1137488158, ISBN-13: 978-1137488152.</p> Monika Brusenbauch Meislová ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://mv.iir.cz/article/view/1523 So, 27 led 2018 00:00:00 +0100 Willem Molle: Cohesion and Growth: The Theory and Practice of European Policy Making https://mv.iir.cz/article/view/1521 <p>Willem Molle: Cohesion and Growth: The Theory and Practice of European Policy Making. 1st Edition. New York: Routledge, 2015, 321 stran, ISBN 9781138846630.</p> Irena Vrňáková ##submission.copyrightStatement## https://mv.iir.cz/article/view/1521 So, 27 led 2018 00:00:00 +0100