Historie časopisu

Mezinárodní vztahy (tehdy ještě s podtitulem Československá revue pro mezinárodní politiku a ekonomii) začaly vycházet v roce 1966 v tehdejším Ústavu pro mezinárodní politiku a ekonomii (předchůdci ÚMV), v době společenského uvolnění a pokusu o reformu komunismu. První ročníky časopisu Mezinárodní vztahy reflektují snahu oboru mezinárodní vztahy vymanit se z politických a ideologických imperativů svazujících svobodu výzkumu a znemožňujících zastávat jiné stanovisko než oficiální (Drulák 2002).

cover_1966Spuštěním časopisu byl pověřen Jaroslav Šedivý, který vedl první tři ročníky Mezinárodních vztahů (v roce 1969 byl z ÚMPE z politických důvodů vyhozen) (Šedivý 2008). Mezinárodní vztahy byly od začátku koncipovány jako odborný časopis (čtvrtletník), ve kterém mohou vědci zabývající se mezinárodními vztahy (a souvisejícími disciplínami) publikovat výsledky své badatelské činnosti a vyměňovat názory na jednotlivé problémy i teoretickou a metodologickou stránku výzkumu mezinárodních vztahů (Redakce 1966). Teoretické a metodologické debaty vedené na stránkách časopisu jsou zajímavou směsicí přístupů dominujících ve východním bloku (marxistická mezinárodní politická ekonomie - viz například Nikl 1966) i těch, které byly populární v bloku západním (výzkum míru prosazující se v severozápadní Evropě - viz Galtung 1968; realistický přístup dominující v USA - viz recenze Morgenthauova díla od Soják 1969a). Na stránky časopisu pronikla i tzv. druhá velká debata, která tehdy probíhala v (západní) disciplíně mezinárodní vztahy mezi zastánci teoretického výzkumu využívajícího matematické modely (behavioralismus) (viz Soják 1969b) a zastánci historické metody (viz Kotyk 1967).

Tematické zaměření článků publikovaných v Mezinárodních vztazích v druhé polovině 60. let odráží tehdejší mezinárodní situaci a zároveň domácí ideový kontext (reformě‑)socialistického Československa: mírové soužití (výzkum míru), německá otázka, vztahy v rámci socialistického společenství, vztahy k rozvojovým zemím, mezinárodní politická ekonomie. I když se některé články snaží vymanit omezujícím ideologickým schématům, mnohé z nich zůstávají zdrženlivé a poplatné své době.

V letech 1969-1970 došlo k personálním čistkám v ÚMPE / ÚMV i v redakci časopisu Mezinárodní vztahy. V podmínkách totalitního státu překračovaly i relativně opatrné pokusy o odbornou kritiku, které se objevovaly v posledních letech v časopise Mezinárodní vztahy, únosnou mez. Po roce 1970 přestává časopis Mezinárodní vztahy plnit roli odborného periodika. V 70. a 80. letech sloužily stránky časopisu zejména k propagaci sovětské a československé zahraniční politiky, k obhajobě principů, z nichž vycházely, a ke kritice Západu, zejména Spojených států. Časopis začal vycházet šestkrát a posléze dokonce desetkrát ročně a kromě pracovníků ÚMV do něj pravidelně přispívali ministři zahraničních věcí a celá řada oficiálních funkcionářů tehdejšího komunistického režimu (Leška 2008: 177-180).

Po pádu komunistického režimu dochází (s určitým zpožděním) k radikálním změnám i v časopise Mezinárodní vztahy. V roce 1991 vychází pouze jediné číslo časopisu, v roce 1992 dostávají Mezinárodní vztahy nového šéfredaktora (Dobroslav Matějka) a novou redakční radu složenou z prestižních západních vědců (předsedou redakční rady profesor Otto Pick). Do vedení časopisu se tak dostávají politologové se zkušenostmi ze západních univerzit a časopis opět začíná plnit roli odborného periodika, ve kterém čeští (ale i zahraniční) odborníci publikují výsledky svého výzkumu.

Proces obnovování časopisu a jeho navracení původnímu účelu byl završen v roce 2001, kdy nový šéfredaktor Petr Drulák zavádí oboustranně anonymní oponentské řízení pro všechny publikované stati (Drulák 2001). Posiluje se důraz na teoretickou rovinu článků publikovaných v časopise. V letech 2005 a 2006 působí na postu šéfredaktorky časopisu Lucie Königová, v letech 2007 a 2008 je šéfredaktorem časopisu Ondřej Císař. Časopis se soustřeďuje na originální výsledky samostatné výzkumné práce, které naplňují přísná kritéria teoreticky a metodologicky fundovaného empirického výzkumu (Císař 2007). Od roku 2009 je šéfredaktorem časopisu Vít Beneš. Mezinárodní vztahy jsou dnes recenzovaný časopis fungující v souladu s mezinárodními standardy akademického publikování (oboustranně anonymní recenzní řízení), který v České republice představuje nejdůležitější fórum pro publikaci výsledků tuzemského výzkumu mezinárodních vztahů.

 

 

Zdroje

 

 • Císař, Ondřej (2007): Editorial. Mezinárodní vztahy, Vol. 42, No. 1, s. 5-6, <http://mv.iir.cz/article/view/245>.
 • Drulák, Petr (2001): Mezinárodní vztahy – časopis a disciplína. Mezinárodní vztahy, Vol. 36, No. 1, s. 5-7, <http://mv.iir.cz/article/view/666>.
 • Drulák, Petr (2002): Záblesk v totalitní temnotě – pokus o výzkum mezinárodních vztahů v období reformního komunismu. Mezinárodní vztahy, Vol. 37, No. 1, s. 40-57, <http://mv.iir.cz/article/view/20>.
 • Galtung, Johan (1968): Výzkum míru: věda, nebo zahalená politika? Mezinárodní vztahy, Vol. 3, No. 1, s. 39-54, <http://mv.iir.cz/article/view/548>.
 • Kotyk, Václav (1967): Historiografie a mezinárodní vztahy. Mezinárodní vztahy, Vol. 2, No. 2, s. 49-53, <http://mv.iir.cz/article/view/504>.
 • Leška, Vladimír (2008): Ústav mezinárodních vztahů v poslední dekádě totality. In: Drulák, Petr – Kratochvíl, Petr (eds.): 50 let českého výzkumu mezinárodních vztahů: od ÚMPE k ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 153-191.
 • Nikl, Miroslav (1966): Vliv amerického kapitálu na reprodukční proces západoevropských zemí. Mezinárodní vztahy, Vol. 1, No. 2, s. 23-39, <http://mv.iir.cz/article/view/451>.
 • Redakce (1966): Úvodem. Mezinárodní vztahy, Vol. 1, No. 1, s. 3, <http://mv.iir.cz/article/view/436>.
 • Soják, Vladimír (1969a): Rozporný teoretik mocenské rovnováhy. Mezinárodní vztahy, Vol. 4, No. 3, s. 50-54, <http://mv.iir.cz/article/view/648>.
 • Soják, Vladimír (1969b): Behaviorismus neboli teorie chování ve výzkumu mezinárodních vztahů. Mezinárodní vztahy, Vol. 4, No. 4, s. 14-22, <http://mv.iir.cz/article/view/653>.
 • Šedivý, Jaroslav (2008): Mezinárodní vztahy. První pokus o odborný čtvrtletník k nové vědní disciplíně. In: Drulák, Petr – Kratochvíl, Petr (eds.): 50 let českého výzkumu mezinárodních vztahů: od ÚMPE k ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 55-72, <http://mv.iir.cz/public/files/Sedivy%20-%20Mezinarodni%20vztahy.pdf>.