Mezinárodní vztahy / Czech Journal of International Relations jsou recenzovaný vědecký časopis pro odbornou veřejnost, který publikuje původní výsledky výzkumu v oboru mezinárodní vztahy, ale i v evropských studiích, mezinárodní bezpečnosti, analýze zahraniční politiky, rozvojových studiích a dalších příbuzných oblastech. Čtvrtletník Mezinárodní vztahy na svých stránkách zveřejňuje teoreticky informované empirické analýzy, teoretické a metodologické příspěvky v oboru mezinárodní vztahy i recenze hlavních děl v těchto oblastech. Časopis vydává již od roku 1966 Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i., rukopisy usilující o publikaci v časopise prochází nezávislým oboustranně anonymním recenzním řízením. Časopis publikuje články v češtině, slovenštině a angličtině.

» časopis je zařazen do prestižních databází vědeckých časopisů ERIH PLUS a SCOPUS, aktuální indikátor SJR (2016): 0,187

» v rámci hodnocení vědy a výzkumu (RIV) jsou články zařazeny do kategorie Jsc a ohodnoceny minimálně 10 body