Mezinárodní vztahy / Czech Journal of International Relations jsou recenzovaný vědecký časopis publikující původní výsledky výzkumu v akademickém oboru mezinárodní vztahy. Náš čtvrtletník vítá i příspěvky vycházející z jiných oborů společenských věd, pokud se zabývají otázkami přesahujícími hranice jednoho státu. Časopis, který je již od roku 1966 vlajkovou lodí českých mezinárodních vztahů, chce zároveň posílit český hlas v globálních akademických debatách a publikovat výstupy na vynikající mezinárodní úrovni. Publikujeme v českém, slovenském a anglickém jazyce.

Časopis je zařazen do prestižních databází vědeckých časopisů Scopus, C.E.E.O.L., ProQuest, Ebsco Political Science Complete, DOAJ, a dalších. Indikátor SJR je 0,193 pro rok 2016 a 0,112 pro rok 2017.