Mezinárodní vztahy jsou recenzovaný vědecký časopis pro odbornou veřejnost, který má zájem o původní výsledky výzkumu v oboru mezinárodní vztahy, ale i v evropských studiích, mezinárodní bezpečnosti, analýze zahraniční politiky, rozvojových studiích a dalších příbuzných oblastech.

Pokud chcete takový text publikovat, Mezinárodní vztahy jsou tím pravým místem. Všechny rukopisy usilující o publikaci v časopise Mezinárodní vztahy (stati, konzultace a diskuze - viz pravidla rubrik) prochází oboustranně anonymním recenzním řízením (viz pravidla recenzního řízení). Zejména začínajícím autorům, kteří pracují nebo se chystají pracovat na svém prvním odborném textu, doporučujeme, aby nás nejdříve kontaktovali s možností konzultace (viz kontakt na redakci). Přispěvatele prosíme o dodržování pokynů pro formální stránku rukopisu. Přijímáme rukopisy v češtině či slovenštině, rukopisy zasílejte elektronicky na emailové adresy redakce (viz kontakt na redakci).

Časopis Mezinárodní vztahy je zařazen do prestižních databází ERIH PLUS a SCOPUS a články publikované v Mezinárodní vztazích jsou v rámci hodnocení vědy a výzkumu (RIV) jsou zařazeny do kategorie Jsc. Články jsou dostupné ve všech kvalitních knihovnách a v řadě plnotextových databází pro maximální dostupnost, čtenost a dopad Vašeho článku.