Mezinárodní vztahy jsou recenzovaný vědecký časopis pro odbornou veřejnost, který svým čtenářům zprostředkovává původní výsledky výzkumu v oboru mezinárodní vztahy, ale i v evropských studiích, mezinárodní bezpečnosti, analýze zahraniční politiky, rozvojových studiích a dalších příbuzných oblastech.

Oboustranně anonymní recenzní řízení, při kterém rukopisy posuzují přední odborníci na danou problematiku, je zárukou vysoké kvality publikovaných článků. Publikujeme vědecké články, které srozumitelně zprostředkovávají výsledky systematického výzkumu širší akademické komunitě, profesionálům ze státní správy a zainteresovaným odborníkům z podnikatelského sektoru a nevládních organizací.

Čtvrtletník Mezinárodní vztahy si můžete předplatit v tištěné podobě nebo si jej stáhnout z některé z plnotextových databází vč. ProQuest, EBSCO a CEEOL (informace o dostupnosti těchto databází ve vaší instituci získáte u svého knihovníka). Archiv na těchto stránkách umožňuje plný přístup (fulltext v PDF) k článkům publikovaným v ročnících 1 (1966) až 4 (1969) a v ročnících 27 (1992) až do současnosti (s dvouletým odstupem).

Profesionální badatelé mohou využít pokročilé nástroje včetně PDF fulltextu, exportu citací (pro Endnote, RefMan, Refworks a další citační programy) či integraci s Google Scholar.