Vol 40 (2005), No 3


Stati

Institut předsednictví Evropské unie - principy, problémy a reforma PDF
Markéta Pitrová, Petr Kaniok 5-23
Politické vnímání Číny v Čechách: mezi věcností a nevěcností, orientalismem a okcidentalismem PDF
Rudolf Fürst 24-43
Zrcadlo orientalismu - obrazy Tibetu v českém prostředí PDF
Jana Rozehnalová 44-62

Konzultace

Thajské království a Česká republika - předivo bilaterálních vztahů PDF
Miroslav Nožina, Jiří Šitler, Jana Fajfrová 63-80
Islamismus jako hlas opozice v arabském světě a v postsovětských středoasijských republikách PDF
Ondřej Ditrych 81-92
Rusko v současné Střední Asii - návrat nebo kontinuita? Případ Tádžikistánu PDF
Slavomír Horák 93-111

Diskuse

Úskalí veřejné volby. Polemika ke stati Marka Loužka: Dokáže teorie veřejné volby vysvětlit rozšiřování Evropské unie? PDF
Petr Drulák 112-118
Obhajoba pozitivistického přístupu - odpověď na polemiku PDF
Marek Loužek 119-125

Recenze

Brian Crozierd: Vzestup a pád sovětské říše PDF
Petr Kratochvíl 126-128
Fareed Zakaria: Budoucnost svobody. Neliberální demokracie v USA i ve světě PDF
Vladimír Kváča 129-133
Domenico Mario Nuti - Milica Uvalic (eds.): Post-communist Transtition to a Market Economy. Lessons and Challenges PDF
Filip Tesař 134-138
Martin Srholec: Přímé zahraniční investice v České republice. Teorie a praxe v mezinárodním srovnání PDF
Jan Hřích 139-143
Neta C. Crawford: Argument and Change in World Politics. Ethics, Decolonization, and Humanitarian Intervention PDF
Alena Drieschová 144-148