Vol 41 (2006), No 1


Stati

Je rozhodovací procedura v Radě Evropské unie spravedlivá? Principy zastoupení a důsledky změn rozhodovací procedury navrhované ústavní smlouvou PDF
Běla Plechanovová 5-22
Směřuje Evropská unie k modelu flexibilního uspořádání? Analýza vývoje a současného postavení principu flexibility v procesu evropské integrace se zvláštním zřetelem k mechanismu bližší, respektive zesílené spolupráce PDF
Adéla Kadlecová 23-43

Konzultace

Směrem ke snižování regionálního deficitu? Regionalizace v České republice v souvislosti se vstupem do Evropské unie PDF
Michael J. Baun, Dan Marek 44-57
Lidská bezpečnost - pojetí a strategie: komparace přístupů členských států Evropské unie angažujících se v Human Security Network PDF
Šárka Waisová 58-73
Regionálna integrácia v subsaharskej Afrike. Prípad Juhoafrického rozvojového spoločenstva PDF
Ivan Lukáš 74-93
Rakušané: uzavřený pracovní trh jako psychologická ochrana PDF
Lukáš Novotný 94-111
Nesnesitelná snadnost suverenity - několik poznámek k suverenitě, subjektivitě a supremaci v Evropské unii PDF
Ivo Šlosarčík 112-133

Recenzní esej

Příspěvek analytických center nevládních organizací k posílení mezinárodní prestiže Slovenska PDF
Vladimír Leška 134-147

Recenze

Paul W. Meerts - Franz Cede (eds.): Negotiating European Union PDF
Emil Ruffer 148-152
Šárka Waisová: Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích PDF
Jan Eichler 153-156
Marek Loužek: Rozšiřování EU z pohledu teorie veřejné volby PDF
Karel Zimmermann 157-159
Manfred Sapper - Volker Weichsel - Agathe Gebert (eds.): Die Einigung Europas: Zugkraft und Kraftakt PDF
Jan Hřích 160-165
Bernard Funck - Lodovico Pizzati (eds.): European Integration, Regional Policy and Growth PDF
Filip Tesař 166-170