Vol 44 (2009), No 3


Stati

Role křesťanských církví v rekonciliačních procesech ve střední Evropě – polsko-německý a česko-německý případ PDF
Miroslav Kunštát 5-32

Konzultace

Nástup Číny ve Střední Asii? Možnosti a limity vzájemných vztahů PDF
Slavomír Horák 33-52
Liberalismus a ekonomický nacionalismus v liberálním obchodním režimu a v problematice hospodářského rozvoje PDF
Oldřich Krpec 53-73
Členství Československa v Mezinárodním měnovém fondu v období 1945–1954 PDF
Radka Štiková 74-91

Diskuzní fórum: Budoucnost českých mezinárodních vztahů

Přestaňme dohánět, začněme tvořit! Budoucnost českého oboru mezinárodních vztahů PDF
Petr Drulák 95-109
Strategie marketingu, nikoli rozvoje PDF
Pavel Barša 110-114
Cesty k relevantnosti v štúdiu medzinárodných vzťahov PDF
Jozef Bátora 115-119
České mezinárodní vztahy jsou lepší, než se samy chtějí vidět PDF
Ladislav Cabada 120-129
Dohnat a předehnat? Přestaňme tvořit strategie a začněme tvořit PDF
Jan Růžička 130-137
Pokus o národní obrození PDF
Ondřej Slačálek 138-147
Odpověď kritikům PDF
Petr Drulák 148-154

Recenze

Pavel Barša – Ondřej Císař: Anarchie a řád ve světové politice. Kapitoly z teorie mezinárodních vztahů PDF
Jan Jireš 155-159
Daniel Joyner (ed.): Non-Proliferation Export Controls: Origins, Challenges, and Proposals for Strengthening PDF
Ondřej Filipec 160-164
Petr Kaniok: Předsednictví Rady EU: Příběh půlstoletí PDF
Jan Karlas 165-168
Judita Štouračová: Ekonomická diplomacie České republiky PDF
Jana Peterková 169-171
Edgar Wolfrum: Zdařilá demokracie. Dějiny Spolkové republiky Německo od jejích počátků až po dnešek PDF
Miroslav Šepták 172-175