ojs2 has produced an error Message: WARNING: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/bibtex/BibtexCitationPlugin.inc.php:1) In file: /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/bibtex/BibtexCitationPlugin.inc.php At line: 72 Stacktrace: Server info: OS: Linux PHP Version: 5.4.45 Apache Version: N/A DB Driver: mysql DB server version: 10.0.32-MariaDB-0+deb8u1
ojs2 has produced an error Message: WARNING: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/bibtex/BibtexCitationPlugin.inc.php:1) In file: /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/bibtex/BibtexCitationPlugin.inc.php At line: 73 Stacktrace: Server info: OS: Linux PHP Version: 5.4.45 Apache Version: N/A DB Driver: mysql DB server version: 10.0.32-MariaDB-0+deb8u1
@article{MV1358, author = {Sarah Komasová}, title = {Vliv diskurzu mezinárodních vztahů na rozhodování v experimentální interakci}, journal = {Mezinárodní vztahy}, volume = {51}, number = {4}, year = {2016}, pages = {5-27}, keywords = {rozhodování; experiment; diskurz; logika vhodnosti}, abstract = {Článek se zabývá problematikou vlivu diskurzivního rámování situací na rozhodování aktérů v experimentální interakci. Za použití dat získaných experimentem testuje, zda diskurzivně odlišné prezentace situace v mezinárodních vztazích (založené na třech dominantních školách mezinárodních vztahů: realismu, neoliberalismu a konstruktivismu) vedou k odlišné míře spolupráce. Kvantitativní výzkum je dále doplněn analýzou rozhovorů s vybranými účastníky experimentu, jehož cílem je dále prohloubit porozumění rozhodovacímu procesu.Zjištěný rozdíl v míře spolupráce mezi skupinami vystavenými odlišné manipulaci představuje kvantitativní argument poukazující na význam diskurzu pro výsledek rozhodování. Článek rovněž představuje, s odkazem na vědecký realismus, příklad možného propojení konstruktivistického výzkumného rámce s kvantitativními výzkumnými metodami.}, url = {https://mv.iir.cz/article/view/1358}, }