ojs2 has produced an error Message: WARNING: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/bibtex/BibtexCitationPlugin.inc.php:1) In file: /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/endNote/EndNoteCitationPlugin.inc.php At line: 55 Stacktrace: Server info: OS: Linux PHP Version: 5.4.45 Apache Version: N/A DB Driver: mysql DB server version: 10.0.32-MariaDB-0+deb8u1
ojs2 has produced an error Message: WARNING: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/bibtex/BibtexCitationPlugin.inc.php:1) In file: /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/endNote/EndNoteCitationPlugin.inc.php At line: 56 Stacktrace: Server info: OS: Linux PHP Version: 5.4.45 Apache Version: N/A DB Driver: mysql DB server version: 10.0.32-MariaDB-0+deb8u1
%0 Journal Article %A Komasová, Sarah %D 2016 %T Vliv diskurzu mezinárodních vztahů na rozhodování v experimentální interakci %J Mezinárodní vztahy %K rozhodování; experiment; diskurz; logika vhodnosti %X Článek se zabývá problematikou vlivu diskurzivního rámování situací na rozhodování aktérů v experimentální interakci. Za použití dat získaných experimentem testuje, zda diskurzivně odlišné prezentace situace v mezinárodních vztazích (založené na třech dominantních školách mezinárodních vztahů: realismu, neoliberalismu a konstruktivismu) vedou k odlišné míře spolupráce. Kvantitativní výzkum je dále doplněn analýzou rozhovorů s vybranými účastníky experimentu, jehož cílem je dále prohloubit porozumění rozhodovacímu procesu. Zjištěný rozdíl v míře spolupráce mezi skupinami vystavenými odlišné manipulaci představuje kvantitativní argument poukazující na význam diskurzu pro výsledek rozhodování. Článek rovněž představuje, s odkazem na vědecký realismus, příklad možného propojení konstruktivistického výzkumného rámce s kvantitativními výzkumnými metodami. %U https://mv.iir.cz/article/view/1358 %V 51 %N 4 %P 5-27 %@ 0323-1844