ojs2 has produced an error Message: WARNING: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/bibtex/BibtexCitationPlugin.inc.php:1) In file: /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/bibtex/BibtexCitationPlugin.inc.php At line: 72 Stacktrace: Server info: OS: Linux PHP Version: 5.4.45 Apache Version: N/A DB Driver: mysql DB server version: 10.0.32-MariaDB-0+deb8u1
ojs2 has produced an error Message: WARNING: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/bibtex/BibtexCitationPlugin.inc.php:1) In file: /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/bibtex/BibtexCitationPlugin.inc.php At line: 73 Stacktrace: Server info: OS: Linux PHP Version: 5.4.45 Apache Version: N/A DB Driver: mysql DB server version: 10.0.32-MariaDB-0+deb8u1
@article{MV1365, author = {Přemysl Štěpánek}, title = {Nový mezinárodní klimatický režim a závazky členských států EU}, journal = {Mezinárodní vztahy}, volume = {52}, number = {1}, year = {2017}, pages = {5-31}, keywords = {změna klimatu; klimatický režim post-2020; členské státy EU; závazky}, abstract = {Článek zkoumá sílu a ambice vnitrostátních emisních závazků jednadvaceti členských států EU v kontextu Pařížské dohody, přijaté v prosinci 2015. Výsledky ukazují, že převážně státy ležící ve Skandinávii, na Britských ostrovech a v západní Evropě již zahrnuly emisní závazky pro období po roce 2020 do svých vnitrostátních právních předpisů nebo strategií. Významnou korelaci se silou a ambicí závazků vykazují externí faktory odvozené z konstruktivismu či teorie strukturální zapuštěnosti, zatímco u domácích faktorů jsou výsledky smíšené. Řada zemí EU, včetně těch patřících do skupiny G7, vykazuje ve srovnání s vyspělými zeměmi mimo EU větší snahu naplňovat důležitý princip společných, ačkoliv rozdílných odpovědností a odpovídajících schopností. To je podstatné pro udržení vedoucí role EU v mezinárodním klimatickém režimu.}, url = {https://mv.iir.cz/article/view/1365}, }