ojs2 has produced an error Message: WARNING: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/bibtex/BibtexCitationPlugin.inc.php:1) In file: /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/refMan/RefManCitationPlugin.inc.php At line: 55 Stacktrace: Server info: OS: Linux PHP Version: 5.4.45 Apache Version: N/A DB Driver: mysql DB server version: 10.0.32-MariaDB-0+deb8u1
ojs2 has produced an error Message: WARNING: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/bibtex/BibtexCitationPlugin.inc.php:1) In file: /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/refMan/RefManCitationPlugin.inc.php At line: 56 Stacktrace: Server info: OS: Linux PHP Version: 5.4.45 Apache Version: N/A DB Driver: mysql DB server version: 10.0.32-MariaDB-0+deb8u1
 TY - JOUR AU - Štěpánek, Přemysl PY - 2017 TI - Nový mezinárodní klimatický režim a závazky členských států EU JF - Mezinárodní vztahy KW - změna klimatu KW - klimatický režim post-2020 KW - členské státy EU KW - závazky N2 - Článek zkoumá sílu a ambice vnitrostátních emisních závazků jednadvaceti členských států EU v kontextu Pařížské dohody, přijaté v prosinci 2015. Výsledky ukazují, že převážně státy ležící ve Skandinávii, na Britských ostrovech a v západní Evropě již zahrnuly emisní závazky pro období po roce 2020 do svých vnitrostátních právních předpisů nebo strategií. Významnou korelaci se silou a ambicí závazků vykazují externí faktory odvozené z konstruktivismu či teorie strukturální zapuštěnosti, zatímco u domácích faktorů jsou výsledky smíšené. Řada zemí EU, včetně těch patřících do skupiny G7, vykazuje ve srovnání s vyspělými zeměmi mimo EU větší snahu naplňovat důležitý princip společných, ačkoliv rozdílných odpovědností a odpovídajících schopností. To je podstatné pro udržení vedoucí role EU v mezinárodním klimatickém režimu. UR - https://mv.iir.cz/article/view/1365 VL - 52 IS - 1 SP - 5-31 SN - 0323-1844 ER -