ojs2 has produced an error Message: WARNING: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/bibtex/BibtexCitationPlugin.inc.php:1) In file: /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/refMan/RefManCitationPlugin.inc.php At line: 55 Stacktrace: Server info: OS: Linux PHP Version: 5.4.45 Apache Version: N/A DB Driver: mysql DB server version: 10.0.32-MariaDB-0+deb8u1
ojs2 has produced an error Message: WARNING: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/bibtex/BibtexCitationPlugin.inc.php:1) In file: /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/refMan/RefManCitationPlugin.inc.php At line: 56 Stacktrace: Server info: OS: Linux PHP Version: 5.4.45 Apache Version: N/A DB Driver: mysql DB server version: 10.0.32-MariaDB-0+deb8u1
 TY - JOUR AU - Kolmaš, Michal PY - 2017 TI - Národní identita v mezinárodních vztazích: Mezi konstruktivismem a poststrukturalismem JF - Mezinárodní vztahy KW - identita KW - konstruktivismus KW - post-strukturalismus KW - sedimentace KW - jinakost KW - pragmatismus KW - emoce N2 - Článek interpretuje roli národní identity v současném výzkumu mezinárodních vztahů. Rozděluje dva hlavní přístupy – přístup sociálního konstruktivismu a poststrukturalismu – a ukazuje na nedostatky, které jsou v díle jejich autorů obsaženy. Pro jejich překonání navrhuje nový přístup ke zkoumání identity, který vychází z pragmatického prolnutí obou zmíněných škol. Navrhuje uchopit identitu pomocí míry její sedimentace, a to na nejmělčí, středně hluboké a nejhlubší úrovni. Na nejmělčí úrovni sedimentace se odehrává diskurzivní boj aktérů o vlastní vize identity. Na střední úrovni pronikají konkrétnější formy identit. Nejhlouběji sedimentované identity nabývají formy kultury v chápání sociálních konstruktivistů. Identity ve všech vrstvách se následně zpětně ovlivňují, a to jak pozitivně (mělčí úrovně akcelerují změny v hlubších), tak negativně (hlouběji sedimentované identity brání změnám na mělčích úrovních). UR - https://mv.iir.cz/article/view/1367 VL - 52 IS - 1 SP - 53-67 SN - 0323-1844 ER -