ojs2 has produced an error Message: WARNING: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/bibtex/BibtexCitationPlugin.inc.php:1) In file: /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/bibtex/BibtexCitationPlugin.inc.php At line: 72 Stacktrace: Server info: OS: Linux PHP Version: 5.4.45 Apache Version: N/A DB Driver: mysql DB server version: 10.0.32-MariaDB-0+deb8u1
ojs2 has produced an error Message: WARNING: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/bibtex/BibtexCitationPlugin.inc.php:1) In file: /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/bibtex/BibtexCitationPlugin.inc.php At line: 73 Stacktrace: Server info: OS: Linux PHP Version: 5.4.45 Apache Version: N/A DB Driver: mysql DB server version: 10.0.32-MariaDB-0+deb8u1
@article{MV1373, author = {Monika Brusenbauch Meislová}, title = {Strategický kontext referend o setrvání Velké Británie v ES/EU: Analýza motivace politických elit}, journal = {Mezinárodní vztahy}, volume = {52}, number = {2}, year = {2017}, pages = {29-56}, keywords = {referenda o setrvání země v ES/EU; Velká Británie; politické elity; motivace; logika vhodnosti; logika výhodnosti}, abstract = {Hlavním výzkumným cílem článku je ozřejmit motivy, které vedly britské politické elity k rozhodnutí uspořádat celonárodní referenda o setrvání země v ES/EU, konaná v letech 1975 a 2016. Autorka přitom aplikuje vlastí analytický rámec využívající teoretický model dichotomických logik vhodnosti a výhodnosti. Článek poukazuje na primát vnitropolitických parametrů při iniciaci referend. Rozhodnutí v obou případech přišlo v momentě, kdy stranický systém již nebyl schopen dále akomodovat stranické tenze týkající se evropské otázky. V tomto kontextu tak lze hovořit o strategizaci a instrumentalizaci evropské agendy ve prospěch domácí vnitrostranické politiky. Autorka dochází k závěru, že zatímco oficiální rétorika doprovázející rozhodnutí politických elit uspořádat referenda o setrvání země v ES/EU v obou případech operovala s normativní logikou vhodnosti, reálná báze těchto rozhodnutí spočívala v utilitární logice výhodnosti.}, url = {https://mv.iir.cz/article/view/1373}, }