ojs2 has produced an error Message: WARNING: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/bibtex/BibtexCitationPlugin.inc.php:1) In file: /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/refMan/RefManCitationPlugin.inc.php At line: 55 Stacktrace: Server info: OS: Linux PHP Version: 5.4.45 Apache Version: N/A DB Driver: mysql DB server version: 10.0.32-MariaDB-0+deb8u1
ojs2 has produced an error Message: WARNING: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/bibtex/BibtexCitationPlugin.inc.php:1) In file: /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/refMan/RefManCitationPlugin.inc.php At line: 56 Stacktrace: Server info: OS: Linux PHP Version: 5.4.45 Apache Version: N/A DB Driver: mysql DB server version: 10.0.32-MariaDB-0+deb8u1
 TY - JOUR AU - Brusenbauch Meislová, Monika PY - 2017 TI - Strategický kontext referend o setrvání Velké Británie v ES/EU: Analýza motivace politických elit JF - Mezinárodní vztahy KW - referenda o setrvání země v ES/EU KW - Velká Británie KW - politické elity KW - motivace KW - logika vhodnosti KW - logika výhodnosti N2 - Hlavním výzkumným cílem článku je ozřejmit motivy, které vedly britské politické elity k rozhodnutí uspořádat celonárodní referenda o setrvání země v ES/EU, konaná v letech 1975 a 2016. Autorka přitom aplikuje vlastí analytický rámec využívající teoretický model dichotomických logik vhodnosti a výhodnosti. Článek poukazuje na primát vnitropolitických parametrů při iniciaci referend. Rozhodnutí v obou případech přišlo v momentě, kdy stranický systém již nebyl schopen dále akomodovat stranické tenze týkající se evropské otázky. V tomto kontextu tak lze hovořit o strategizaci a instrumentalizaci evropské agendy ve prospěch domácí vnitrostranické politiky. Autorka dochází k závěru, že zatímco oficiální rétorika doprovázející rozhodnutí politických elit uspořádat referenda o setrvání země v ES/EU v obou případech operovala s normativní logikou vhodnosti, reálná báze těchto rozhodnutí spočívala v utilitární logice výhodnosti. UR - https://mv.iir.cz/article/view/1373 VL - 52 IS - 2 SP - 29-56 SN - 0323-1844 ER -