ojs2 has produced an error Message: WARNING: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/bibtex/BibtexCitationPlugin.inc.php:1) In file: /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/bibtex/BibtexCitationPlugin.inc.php At line: 72 Stacktrace: Server info: OS: Linux PHP Version: 5.4.45 Apache Version: N/A DB Driver: mysql DB server version: 10.0.32-MariaDB-0+deb8u1
ojs2 has produced an error Message: WARNING: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/bibtex/BibtexCitationPlugin.inc.php:1) In file: /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/bibtex/BibtexCitationPlugin.inc.php At line: 73 Stacktrace: Server info: OS: Linux PHP Version: 5.4.45 Apache Version: N/A DB Driver: mysql DB server version: 10.0.32-MariaDB-0+deb8u1
@article{MV1374, author = {Ondřej Kaleta}, title = {Migrační režim EU v kontextu trvalého výjimečného stavu}, journal = {Mezinárodní vztahy}, volume = {52}, number = {2}, year = {2017}, pages = {57-74}, keywords = {migrační režim; Evropská unie; výjimečný stav; politický diskurz; migrační krize}, abstract = {Stať se zabývá aktuálním vývojem migrační a azylové politiky EU (AMPEU) po eskalaci migrační vlny v roce 2015. V této souvislosti si klade dva základní cíle – konceptuální a analytický. Nejprve rekonceptualizuje AMPEU jako specifický druh mezinárodního migračního režimu a vymezuje jeho komplexní strukturu, kterou tvoří semiautonomní tematická pole, přičemž naznačuje jejich propojenost a vnitřní vazby. Empirická část rozebírá praktické fungování tohoto režimu na rozhodovací i operativní úrovni řízení. Zdůrazňuje význam přelomových politicko-bezpečnostních opatření z roku 2015 a 2016 z hlediska reformy AMPEU a současně také pružnost celého systému v jejich absorpci. V závěru článek poukazuje na rozdílnou diskurzivní legitimizaci nouzových nástrojů a jejich limity. S využitím teze „výjimečného stavu“ či „stavu nouze“ Giorgia Agambena dokládá, jak výsledek migračního managementu vede k normalizaci krizových řešení a tím i k posilování logiky „trvalé výjimečnosti“ při každodenním výkonu této politiky.}, url = {https://mv.iir.cz/article/view/1374}, }