ojs2 has produced an error Message: WARNING: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/bibtex/BibtexCitationPlugin.inc.php:1) In file: /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/endNote/EndNoteCitationPlugin.inc.php At line: 55 Stacktrace: Server info: OS: Linux PHP Version: 5.4.45 Apache Version: N/A DB Driver: mysql DB server version: 10.0.32-MariaDB-0+deb8u1
ojs2 has produced an error Message: WARNING: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/bibtex/BibtexCitationPlugin.inc.php:1) In file: /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/endNote/EndNoteCitationPlugin.inc.php At line: 56 Stacktrace: Server info: OS: Linux PHP Version: 5.4.45 Apache Version: N/A DB Driver: mysql DB server version: 10.0.32-MariaDB-0+deb8u1
%0 Journal Article %A Hoch, Tomáš %A Khundadze, Tato %D 2017 %T Pravoslavné církve a transformace gruzínsko-abcházského konfliktu %J Mezinárodní vztahy %K transformace konfliktu; církevní organizace; budování míru; neoficiální diplomacie; de facto státy; Gruzie; Abcházie %X Koncept transformace konfliktů přisuzuje značný význam občanské společnosti, jejíž součástí jsou při širším vymezení rovněž církevní organizace. Jejich představitelé mají přímý přístup k osobám zapojeným do konfliktu, a tudíž mají potenciál ovlivňovat veřejné mínění a schopnost přivést znepřátelené strany k dialogu. Cílem této studie je identifikovat faktory, které způsobují nízkou míru angažovanosti Gruzínské pravoslavné církve a takzvané Abcházské pravoslavné církve v procesu budování míru a brání oběma náboženským organizacím pozitivně ovlivnit transformaci konfliktu. Terénní výzkum byl proveden prostřednictvím rozhovorů s představiteli abcházské i gruzínské občanské společnosti. Interview byla doplněna o veřejná prohlášení církevních představitelů v oblasti transformace konfliktu. Jako hlavní limity větší angažovanosti církevních institucí v abcházsko-gruzínském mírovém procesu byly identifikovány neslučitelné pohledy zmíněných církevních komunit na příčinu eskalace konfliktu a vysoká míra politizace obou církevních organizací, které podporují domácí nacionalistické diskurzy. %U https://mv.iir.cz/article/view/1381 %V 52 %N 3 %P 7-22 %@ 0323-1844