ojs2 has produced an error Message: WARNING: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/bibtex/BibtexCitationPlugin.inc.php:1) In file: /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/bibtex/BibtexCitationPlugin.inc.php At line: 72 Stacktrace: Server info: OS: Linux PHP Version: 5.4.45 Apache Version: N/A DB Driver: mysql DB server version: 10.0.32-MariaDB-0+deb8u1
ojs2 has produced an error Message: WARNING: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/bibtex/BibtexCitationPlugin.inc.php:1) In file: /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/bibtex/BibtexCitationPlugin.inc.php At line: 73 Stacktrace: Server info: OS: Linux PHP Version: 5.4.45 Apache Version: N/A DB Driver: mysql DB server version: 10.0.32-MariaDB-0+deb8u1
@article{MV1382, author = {Jaroslav Kurfürst}, title = {Ruský svět a neoeurasianismus: dvě strany jedné mince}, journal = {Mezinárodní vztahy}, volume = {52}, number = {3}, year = {2017}, pages = {23-46}, keywords = {Rusko; Ruský svět; neo-eurasianismus; geopolitika; civilizacionismus; postsovětský prostor}, abstract = {Hranice, suverenita a moc v postsovětském prostoru jsou v centru ruského geopolitického diskurzu, který po celé čtvrtstoletí od rozpadu SSSR usiluje o jeho politickou rekonceptualizaci a reteritorializaci. Dva nejaktuálnější civilizacionistické koncepty, ruský svět a neoeurasianismus, si nacházejí místo v ruské geopolitice formální, praktické i představované. Mají různou genezi a akcenty, ale i řadu shodných rysů. Stať je věnována kontrastu obou konceptů a dokumentuje jejich rozdíly i podobnosti z hlediska konceptuálně-strukturálního, kognitivně-geografického, ideologického i z hlediska uplatnění v praktické domácí i zahraniční politice Ruské federace. Komparace dochází k závěru komplementarity obou konceptů jako nástrojů vnitroruské konsolidace i budování sféry vlivu v postsovětském prostoru prostřednictvím mobilizace různých komunit i ideologických schémat.}, url = {https://mv.iir.cz/article/view/1382}, }