ojs2 has produced an error Message: WARNING: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/bibtex/BibtexCitationPlugin.inc.php:1) In file: /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/endNote/EndNoteCitationPlugin.inc.php At line: 55 Stacktrace: Server info: OS: Linux PHP Version: 5.4.45 Apache Version: N/A DB Driver: mysql DB server version: 10.0.32-MariaDB-0+deb8u1
ojs2 has produced an error Message: WARNING: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/bibtex/BibtexCitationPlugin.inc.php:1) In file: /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/endNote/EndNoteCitationPlugin.inc.php At line: 56 Stacktrace: Server info: OS: Linux PHP Version: 5.4.45 Apache Version: N/A DB Driver: mysql DB server version: 10.0.32-MariaDB-0+deb8u1
%0 Journal Article %A Kurfürst, Jaroslav %D 2017 %T Ruský svět a neoeurasianismus: dvě strany jedné mince %J Mezinárodní vztahy %K Rusko; Ruský svět; neo-eurasianismus; geopolitika; civilizacionismus; postsovětský prostor %X Hranice, suverenita a moc v postsovětském prostoru jsou v centru ruského geopolitického diskurzu, který po celé čtvrtstoletí od rozpadu SSSR usiluje o jeho politickou rekonceptualizaci a reteritorializaci. Dva nejaktuálnější civilizacionistické koncepty, ruský svět a neoeurasianismus, si nacházejí místo v ruské geopolitice formální, praktické i představované. Mají různou genezi a akcenty, ale i řadu shodných rysů. Stať je věnována kontrastu obou konceptů a dokumentuje jejich rozdíly i podobnosti z hlediska konceptuálně-strukturálního, kognitivně-geografického, ideologického i z hlediska uplatnění v praktické domácí i zahraniční politice Ruské federace. Komparace dochází k závěru komplementarity obou konceptů jako nástrojů vnitroruské konsolidace i budování sféry vlivu v postsovětském prostoru prostřednictvím mobilizace různých komunit i ideologických schémat. %U https://mv.iir.cz/article/view/1382 %V 52 %N 3 %P 23-46 %@ 0323-1844