ojs2 has produced an error Message: WARNING: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/bibtex/BibtexCitationPlugin.inc.php:1) In file: /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/bibtex/BibtexCitationPlugin.inc.php At line: 72 Stacktrace: Server info: OS: Linux PHP Version: 5.4.45 Apache Version: N/A DB Driver: mysql DB server version: 10.0.32-MariaDB-0+deb8u1
ojs2 has produced an error Message: WARNING: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/bibtex/BibtexCitationPlugin.inc.php:1) In file: /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/bibtex/BibtexCitationPlugin.inc.php At line: 73 Stacktrace: Server info: OS: Linux PHP Version: 5.4.45 Apache Version: N/A DB Driver: mysql DB server version: 10.0.32-MariaDB-0+deb8u1
@article{MV1383, author = {Vincenc Kopeček}, title = {Arménie a Náhorní Karabach: asymetrická neformální konfederace}, journal = {Mezinárodní vztahy}, volume = {52}, number = {3}, year = {2017}, pages = {47-69}, keywords = {de facto státy; patronské státy; Náhorní Karabach; Arménie; konfederace}, abstract = {Text vychází z předpokladu, že vztahy mezi Arménskou a Náhorněkarabašskou republikou se značně liší od vztahů mezi jinými de facto státy a jejich státy patronskými, a nelze je tudíž vysvětlit stejným způsobem, jako bývají obvykle vysvětlovány vztahy mezi Ruskem a jeho třemi „klientskými“ de facto státy – Abcházií, Jižní Osetií a Podněstřím. Podobně ani koncept kin-state (etnicky spřízněného státu) není dostatečně propracovaný na to, aby dokázal vysvětlit arménsko-karabašské vztahy. Ty totiž mají proti jiným obdobným případům, například turecko-severokyperským vztahům, řadu specifik, zejména dominanci neformálních institucí a praktik. Výsledkem je komplexní systém vzájemných vztahů, který tento text pojmenovává jako neformální asymetrickou konfederaci. Podle tohoto modelu jsou vztahy mezi Arménskou a Náhorněkarabašskou republikou založeny na existenci společného etno-kulturního rámce, na prolínání politických elit a na několika formálních, ale zejména řadě neformálních mechanismů umožňujících jak dosažení politické dohody mezi oběma entitami, tak vzájemné ovlivňování vnitropolitických rozhodovacích procesů.}, url = {https://mv.iir.cz/article/view/1383}, }