ojs2 has produced an error Message: WARNING: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/bibtex/BibtexCitationPlugin.inc.php:1) In file: /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/refMan/RefManCitationPlugin.inc.php At line: 55 Stacktrace: Server info: OS: Linux PHP Version: 5.4.45 Apache Version: N/A DB Driver: mysql DB server version: 10.0.32-MariaDB-0+deb8u1
ojs2 has produced an error Message: WARNING: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/bibtex/BibtexCitationPlugin.inc.php:1) In file: /var/www/clients/client60/web71/web/plugins/citationFormats/refMan/RefManCitationPlugin.inc.php At line: 56 Stacktrace: Server info: OS: Linux PHP Version: 5.4.45 Apache Version: N/A DB Driver: mysql DB server version: 10.0.32-MariaDB-0+deb8u1
 TY - JOUR AU - Kopeček, Vincenc PY - 2017 TI - Arménie a Náhorní Karabach: asymetrická neformální konfederace JF - Mezinárodní vztahy KW - de facto státy KW - patronské státy KW - Náhorní Karabach KW - Arménie KW - konfederace N2 - Text vychází z předpokladu, že vztahy mezi Arménskou a Náhorněkarabašskou republikou se značně liší od vztahů mezi jinými de facto státy a jejich státy patronskými, a nelze je tudíž vysvětlit stejným způsobem, jako bývají obvykle vysvětlovány vztahy mezi Ruskem a jeho třemi „klientskými“ de facto státy – Abcházií, Jižní Osetií a Podněstřím. Podobně ani koncept kin-state (etnicky spřízněného státu) není dostatečně propracovaný na to, aby dokázal vysvětlit arménsko-karabašské vztahy. Ty totiž mají proti jiným obdobným případům, například turecko-severokyperským vztahům, řadu specifik, zejména dominanci neformálních institucí a praktik. Výsledkem je komplexní systém vzájemných vztahů, který tento text pojmenovává jako neformální asymetrickou konfederaci. Podle tohoto modelu jsou vztahy mezi Arménskou a Náhorněkarabašskou republikou založeny na existenci společného etno-kulturního rámce, na prolínání politických elit a na několika formálních, ale zejména řadě neformálních mechanismů umožňujících jak dosažení politické dohody mezi oběma entitami, tak vzájemné ovlivňování vnitropolitických rozhodovacích procesů. UR - https://mv.iir.cz/article/view/1383 VL - 52 IS - 3 SP - 47-69 SN - 0323-1844 ER -