Alena Gajanová

je vědeckou pracovnicí Historického ústavu ČSAV v Praze, zabývá se dějinami čs. zahraniční politiky v předmnichovském období a během 2. světové války. Publikovala studie a knihu s touto tematikou, věnuje se i edicím dokumentů.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 1969, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.

  • Vol 4 No 1 (1969) - Aktuální historie
    Ke vzniku a úkolům československé zahraniční politiky a k metodám a charakteru československé diplomacie
    Detaily  PDF