Detaily autora

Alexander Duleba

nar. 1966, absolvoval Filozofickou fakultu Kyjevské státní univerzity, poté pracoval na Katedře společenských věd FF UPJŠ v Prešově. V letech 1993-1995 byl zaměstnán jako analytik ve Slovenském institutu mezinárodních studií při Ministerstvu zahraničních věcí Slovenské republiky. Od roku 1995 pracuje pro Výzkumné centrum Slovenské společnosti pro zahraniční politiku, kde se zabývá problematikou současného Ruska a Ukrajiny. Je spolupracovníkem Slovenské akademie věd.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 1999, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v časopise Mezinárodní vztahy.

Prvé roky ukrajinskej nezávislosti – výstavba štátu v kontexte vývoja vnútropolitickej situácie, 1991-1995 PDF
Alexander Duleba  
Vol 31 (1996), No 4 - Stať  
Slovensko-ruské hospodárske vzťahy – viac otázok ako odpovedí (obchodné problémy, vízie, suroviny a záujmy) PDF
Alexander Duleba  
Vol 32 (1997), No 2 - Stať  
Nerovné partnerstvo – Rusko a Slovensko PDF
Alexander Duleba  
Vol 32 (1997), No 4 - Stať  
Slovensko-ruská spolupráca vo vojenskej a vojensko-priemyselnej oblasti alebo Kde sa končí obchod a začína politika PDF
Alexander Duleba  
Vol 33 (1998), No 1 - Stať  
Slovenská zahraničná politika – bilancia šiestich rokov a perspektivy zmeny PDF
Alexander Duleba  
Vol 34 (1999), No 1 - Stať