Alexander Duleba

nar. 1966, absolvoval Filozofickou fakultu Kyjevské státní univerzity, poté pracoval na Katedře společenských věd FF UPJŠ v Prešově. V letech 1993-1995 byl zaměstnán jako analytik ve Slovenském institutu mezinárodních studií při Ministerstvu zahraničních věcí Slovenské republiky. Od roku 1995 pracuje pro Výzkumné centrum Slovenské společnosti pro zahraniční politiku, kde se zabývá problematikou současného Ruska a Ukrajiny. Je spolupracovníkem Slovenské akademie věd.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 1999, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.