Detaily autora

Andrea Baršová

vystudovala historii a práva na Masarykově univerzitě v Brně (1984, 1994) a srovnávací ústavní právo na středoevropské univerzitě v Budapešti (LL.M.). Pracuje na Úřadu vlády ČR v sekci lidských práv. Odborně se zabývá problematikou lidských práv, migrace, postavení menšin a genderovými otázkami.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2010, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v časopise Mezinárodní vztahy.

Role Evropské unie v řízení ekonomické migrace. Současný stav a výhledy PDF
Andrea Baršová  
Vol 42 (2007), No 3 - Konzultace  
Podivné spojenectví: Rada Evropy a vznik Evropského fóra Romů a Travellerů PDF
Andrea Baršová  
Vol 45 (2010), No 3 - Stať