Andrea Baršová

vystudovala historii a práva na Masarykově univerzitě v Brně (1984, 1994) a srovnávací ústavní právo na středoevropské univerzitě v Budapešti (LL.M.). Pracuje na Úřadu vlády ČR v sekci lidských práv. Odborně se zabývá problematikou lidských práv, migrace, postavení menšin a genderovými otázkami.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2010, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.