Andreas Götze

nar. 1965, vystudoval politologii na Svobodné univerzitě v Berlíně. Svou disertační práci(1994) věnoval problematice česko-německých vztahů. V současné době je výzkumným pracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 1995, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.