Detaily autora

Aneta Doljaková

nar. 1989, je studentkou doktorského programu politologie, oboru mezinárodních vztahů na Západočeské univerzitě v Plzni. V akademické sféře se zaměřuje na studium bezpečnosti, politické geografie a geopolitiky. V disertační práci se věnuje izolačním a nárazníkovým státům jako politicko-geografickému a bezpečnostnímu fenoménu a jejich vývoji od konce studené války do současnosti.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2015, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v časopise Mezinárodní vztahy.

Matúš Halás (ed.): Geopolitické omyly dvadsiateho storočia PDF
Aneta Doljaková  
Vol 50 (2015), No 4 - Recenze