Aneta Doljaková

nar. 1989, je studentkou doktorského programu politologie, oboru mezinárodních vztahů na Západočeské univerzitě v Plzni. V akademické sféře se zaměřuje na studium bezpečnosti, politické geografie a geopolitiky. V disertační práci se věnuje izolačním a nárazníkovým státům jako politicko-geografickému a bezpečnostnímu fenoménu a jejich vývoji od konce studené války do současnosti.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2015, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.