Barbora Duží

nar. 1976, absolvovala knihovnictví a informační vědu na Slezské univerzitě v Opavě a environmentální studia na Masarykově univerzitě v Brně. Na Mendelově univerzitě v Brně pokračuje v doktorandském studiu v oboru aplikované a krajinné ekologie. Nyní působí v Centru výzkumu globální změny Akademie věd ČR, v. v. i. Zabývá se především lidským faktorem globální změny – jak lidé vnímají, interpretují a (ne)adaptují se na environmentální změny.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2013, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.