Blanka Fajkusová

nar. 1970, absolvovala Vysokou školu ekonomikou, Fakultu mezinárodních vztahů, v hlavní specializaci mezinárodní obchod a vedlejší specializaci mezinárodní politika a diplomacie. Od roku 1993 pracuje na Ministerstvu zahraničních věcí. Po celou dobu se věnuje spolupráci s mezinárodními ekonomickými organizacemi, a to především problematice OECD. Od února 1996 do července 1997 byla vedoucí příslušného oddě1ení. Od srpna 1997 pracuje jako II. tajemnice Stálé mise České republiky při OECD v Paříži.    

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 1999, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.