Carlo Fusaro

italský vědecký pracovník, zabývající se problematikou vlád a ústavního práva. Učil na Fakultě politických věd Cesare Alfieriho. V letech 1983-1984 byl členem Parlamentu a v letech 1993 až 1994 poradcem předsedy Ministerské rady Carla A. Ciampiho. Nyní působí na Katedře veřejného práva univerzity ve Florencii. Je autorem četných publikaci, z nichž nejnovější je Le regole della transizione a Guida-glossario alla Costituzione italiana.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 1996, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.