Detaily autora

Daniela Chalániová

nar. 1984 v Bratislavě, je absolventkou Fakulty sociálních a ekonomických věd Univerzity Komenského  v  Bratislavě.  V současnosti  je  interní  doktorandkou  na  Metropolitní  univerzitě  Praha a v Ústavu mezinárodních vztahů v Praze v oboru mezinárodní vztahy a evropská studia. K jejím zájmům patří zahraniční politika Evropské unie, evropská identita, evropské politické zřízení a fotografie.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2011, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v časopise Mezinárodní vztahy.

EÚ – karikatúra medzinárodného aktéra? Predstavy o aktérstve Európskej únie podľa týždenníka The Economist PDF
Daniela Chalániová  
Vol 46 (2011), No 4: EU jako aktér evropské a světové politiky - Stať