David Behenský

nar. 1982, vystudoval politologii na Katedře politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. V roce 2006–2007 absolvoval studijní pobyt na Faculty of Arts, Media and Social Sciences, University of Salford, Manchester. V současné době studuje doktorské studium v oboru politologie na FF ZČU v Plzni a magisterský obor právo a právní věda na Fakultě právnické téže univerzity. Od roku 2008 působí jako asistent na Katedře politologie a mezinárodních vztahů FF ZČU a jako pracovník Informačního centra o NATO v Plzni. Jako externí vyučující přednáší na Metropolitní univerzitě Praha. Zaměřuje se na problematiku mezinárodních konfliktů a mezinárodní bezpečnosti, dále pak na mezinárodní právo veřejné, mezivládní organizace a politický marketing.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2010, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.