Diane S. Clemensová

je docentkou moderních dějin na Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 1968, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.