Eva Fraňková

nar. 1982, vystudovala biologii v Českých Budějovicích (Bc.) a humanitní environmentalistiku (Mgr. a Ph.D.) v Brně. Během studia získala zkušenosti s fungováním komunitních etických finančních institucí ve Velké Británii a s pojetím politické ekologie, ekologické ekonomie a s činností skupiny Research and Degrowth v Barceloně. Nyní pracuje jako odborná asistentka na Katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Aktuálně se věnuje výzkumu materiálových, energetických a peněžních toků v oblasti místní produkce potravin, výzkumu místní nepeněžní výměnné sítě (LETS) v Brně a formulaci rozpoznávacích indikátorů pro sociální podniky. Dlouhodobě se zajímá o alternativní ekonomické praktiky, téma místní produkce a spotřeby a koncept udržitelného nerůstu. Působí také ve vznikající Asociaci místních potravinových iniciativ a v občanském sdružení NaZemi.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2013, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.