Filip Capanda

je absolventem oboru mezinárodní vztahy a evropská studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Problematice strukturální politiky Evropské unie se věnoval už ve své bakalářské práci, kde zkoumal vliv administrativní náročnosti procesu žádání o podporu na rozložení dotací mezi jednotlivé skupiny žadatelů. Během psaní své diplomové práce o implementačním systému pracoval jeden rok na Ministerstvu pro místní rozvoj – Národním orgánu pro koordinaci. V současné době pracuje jako projektový manažer pod Ministerstvem školství.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2010, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.