Filip Hubáček

nar. 1981, vystudoval západoevropská studia v Institutu mezinárodních studií FSV UK. Je interním doktorandem na Katedře západoevropských studií FSV UK. Specializuje se na prostor bývalého britského impéria, politický systém Velké Británie a problematiku britské identity.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2011, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.