Gabriela Gregušová

nar. 1978, vystudovala v roce 2001 mezinárodní vztahy na Univerzitě Matěje Bela v Banské Bystrici. Poté pokračovala ve studiu jako interní doktorandka v Ústavu politických věd SAV. V roce 2004 obhájila Ph.D. práci na téma zahraniční politika Slovenské republiky vůči Čínské lidové republice. V současnosti působí jako odborná asistentka na Fakultě sociálních ekonomických věd Univerzity Komenského v Bratislavě.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2005, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.