Hartmut Bühl

plukovník, bývalý poradce v Úřadu spolkového kancléře se zaměřením na německo-francouzskou brigádu, poté byl vyslán jako vyjednávač ve funkci vojenského atašé do Paříže až do ustavení brigády. V roce 1991 se stal odborným pověřencem spolkové vlády pro jednáni s Francií o německo-francouzském sboru. Od 1. září 1992 se na 18 měsíců stal vedoucím přípravného a realizačního štábu pro Evropský sbor ve Štrasburku a poté dva a půl roku působil jako zástupce náčelníka štábu operačního velení při přípravě čtyř velkých cvičení.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 1998, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.