Detaily autora

Irena Blehová

nar. 1972, vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. V roce 2001 obhájila doktorskou dizertační práci na téma Úloha kultury v zahraniční politice zemí Rady pro spolupráci v Zálivu. V současné době pracuje na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Zajímá se o problematiku mezikulturní komunikace a o specifika islámského kulturního okruhu .

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2002, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v časopise Mezinárodní vztahy.

Kultura jako faktor politického života v islámských společnostech arabských zemí PDF
Irena Blehová  
Vol 37 (2002), No 3: Islám - Stať