Irina Chila

výzkumná pracovnice Institute of International Relations, Panteion University of Social & Political Sciences v Athénách (Recko).

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 1996, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.