Ján Fiľakovský

nar. 1989, vystudoval geografii a historii na Univerzitě Matěje Bela v Banské Bystrici. V současnosti působí jako interní doktorand na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity. Ve své vědecké a výzkumné práci zkoumá národní identitu postsovětských zemí, zvlášť Běloruska, Ukrajiny a Ruska.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2017, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.