Detaily autora

Jakub Dürr

nar. 1976, v roce 2000 vystudoval obor politologie a evropská studia na Palackého univerzitě v Olomouci. Kromě toho studoval i na Masarykově univerzitě v Brně, na Jagelonské univerzitě v Krakově (Polsko) a na Miami University v Oxfordu (USA). Vyučoval na Valdosta State University v USA, v současnosti působí jako odborný asistent na Katedře politologie a evropských studií Filozofické fakulty Palackého univerzity. Specializuje se na problematiku politických systémů evropských zemí, na komparaci jejich stranických systémů a na tranzitologii.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2004, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v časopise Mezinárodní vztahy.

Europeizace české politické scény - politické strany a referendum o přistoupení k Evropské unii PDF
Jakub Dürr, Dan Marek, Pavel Šaradín  
Vol 39 (2004), No 1: Evropská unie - Stať