Detaily autora

Jan Adamec

nar. 1978, vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy historii a politologii, specializoval se na dějiny východní Evropy a SSSR po roce 1945. V roce 2002 obhájil diplomovou práci na téma Vnitropolitický vývoj v Maďarsku od března do prosince 1956 ve světle sovětských dokumentů. V současné době studuje postgraduálně nejnovější dějiny na FF UK a historii na Středoevropské univerzitě CEU. Mezi další oblasti jeho výzkumu patří dějiny SSSR v chruščovovském období a problematika sovětizace východní Evropy. V internetovém časopise PWSV rediguje rubriku Ruská sekce.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2014, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v časopise Mezinárodní vztahy.

Ladislav Kudrna: První vietnamská válka na pozadí osudu Ladislava Charváta PDF
Jan Adamec  
Vol 48 (2013), No 4 - Recenze  
Robert Conquest: Velký teror: Nové zhodnocení PDF
Jan Adamec  
Vol 49 (2014), No 1 - Recenze