Detaily autora

Jan Werner

nar. 1987, absolvoval bakalářský mezifakultní dvouobor politologie–filozofie (2013) na Fakultě sociálních studií a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Tamtéž následně získal magisterský titul z politologie (2014) a filozofie (2015). V rámci magisterské diplomové práce se věnoval otázce legitimity obce, občanství a spravedlnosti v antickém politicko-filozofickém myšlení (politologie) a kritice náboženství amerického neurovědce a filozofa Sama Harrise (filozofie). Nyní působí jako interní doktorand na Katedře politologie FSS MU a na Katedře filozofie FF MU. Zabývá se především politickou filozofií se zvláštním zřetelem na antiku a dále pak problematikou politické a sociální tolerance. Na katedře filozofie se věnuje zejména filozofické reflexi moderního a soudobého ateismu a agnosticismu a také mapování filozofické kritiky náboženství od antiky až po současnost.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2017, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v časopise Mezinárodní vztahy.

Niall Ferguson: Civilizace: Západ a zbytek světa
Jan Werner  
Vol 52 (2017), No 2 - Recenze