Jan Blažek

nar. 1986, vystudoval mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity, Boloňské a Haifské univerzitě a právo a právní vědu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. V současnosti působí jako interní doktorand v Ústavu mezinárodních vztahů. Zabývá se otázkami migrace, etickými teoriemi mezinárodních vztahů a radikální politickou teorií, zejména postanarchismem.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2016, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.